สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 23
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 714
 • จำนวนนักเรียน 1,406
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,053
 • จำนวนกรรมการ 254
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,459
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,713
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 101 / 287 (35.19%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
  2. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
  3.
  4. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
  5. โรงเรียนบ้านกระเจา
  6. โรงเรียนบ้านตาปรก
  7. โรงเรียนบ้านโนนสูง
  8. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
  9. กลุ่มโรงเรียตำหนักไทร
  10. lamprai

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 55
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1616
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 2246
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2246
 • เริ่มนับ 24 มิถุนายน 2562
 • IP:18.232.53.231

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ระบบเว็บไซต์การแข่งขันจะเปิดให้ลงทะเบียน
สมัครแข่งขันในรายการที่ไม่มีผู้สมัครหรือ
มีสมัครแค่ทีมเดียว    โดยเปิดระบบในช่วง
วันที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 06.00 น. 
ถึง 23 สิงหาคม 2562. เวลา12.00. น.

แต่ละกิจกรรมจะถือว่า ผู้สมัครอันดับ1-2
เป็นตัวแทนกลุ่ม
ไปแข่งระดับเขตพื้นที่

:20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

กิจกรรมเครื่องร่อนทุกรายการ ที่มีการแข่งขันได้เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากสำโรงเกียรติเป็น หอประชุมโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา แข่งขันวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปเช่นเดิม

:15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ป.4-6 จากเดิม แข่งวันที่วันที่ 19 สิงหาคม  ภาคบ่าย  เปลี่ยนเวลาการแข่งขัน  ให้มาเริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ของวันที่ 19 สิงหาคม เช่นเดิม

:15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

6 สิงหาคม 2562 ประชุมจัดตั้งคณะกรรรมการจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์

:6 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:1 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:26 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

ประชุม admin กลุ่มโรงเรียนผู้รับผิดชอบระบบเว็บไซต์การแข่งขันศิลปวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน

:15 กรกฏาคม 2562

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 56 52 3 0 55
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 46 29 9 1 39
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 36 26 7 3 36
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 39 23 7 5 35
5 โรงเรียนบ้านดาน 32 23 7 2 32
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 33 21 6 3 30
7 โรงเรียนบ้านกระเบา 25 19 4 1 24
8 โรงเรียนบ้านอาราง 32 18 8 3 29
9 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 16 2 5 23
10 โรงเรียนบ้านกระเจา 26 15 5 6 26
11 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 24 14 4 4 22
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 33 13 11 4 28
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า 26 12 3 4 19
14 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 14 11 2 1 14
15 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 18 10 4 1 15
16 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 18 10 3 3 16
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 21 9 6 4 19
18 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 11 9 1 1 11
19 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 19 7 4 7 18
20 โรงเรียนบ้านโนนสูง 25 7 3 6 16
21 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 12 6 1 1 8
22 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 11 5 4 2 11
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 2 3 1 6
รวม 588 357 107 68 532
สรุปเหรียญมัธยมศึกษา ม.1-3
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 56 3 0 59
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 29 9 1 39
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 26 7 3 36
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 23 7 5 35
5 โรงเรียนบ้านดาน 23 7 2 32
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 21 6 3 30
7 โรงเรียนบ้านกระเบา 19 4 1 24
8 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 19 2 5 26
9 โรงเรียนบ้านอาราง 18 8 3 29
10 โรงเรียนบ้านกระเจา 15 5 6 26
11 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 14 4 4 22
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 13 11 4 28
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า 12 3 4 19
14 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 11 2 1 14
15 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 10 4 1 15
16 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 10 3 3 16
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 6 4 19
18 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 9 1 1 11
19 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 7 4 7 18
20 โรงเรียนบ้านโนนสูง 7 3 6 16
21 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 6 1 1 8
22 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 5 4 2 11
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 3 1 6
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 102 56
94.92%
3
5.08%
0
0.00%
59
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 40 29
74.36%
9
23.08%
1
2.56%
39
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 36 26
72.22%
7
19.44%
3
8.33%
36
4 โรงเรียนบ้านบักดอง 43 23
65.71%
7
20.00%
5
14.29%
35
5 โรงเรียนบ้านดาน 33 23
71.88%
7
21.88%
2
6.25%
32
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 38 21
70.00%
6
20.00%
3
10.00%
30
7 โรงเรียนบ้านกระเบา 25 19
79.17%
4
16.67%
1
4.17%
24
8 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 29 19
73.08%
2
7.69%
5
19.23%
26
9 โรงเรียนบ้านอาราง 33 18
62.07%
8
27.59%
3
10.34%
29
10 โรงเรียนบ้านกระเจา 26 15
57.69%
5
19.23%
6
23.08%
26
11 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 24 14
63.64%
4
18.18%
4
18.18%
22
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 35 13
46.43%
11
39.29%
4
14.29%
28
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า 27 12
63.16%
3
15.79%
4
21.05%
19
14 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 14 11
78.57%
2
14.29%
1
7.14%
14
15 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 18 10
66.67%
4
26.67%
1
6.67%
15
16 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 18 10
62.50%
3
18.75%
3
18.75%
16
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 9
47.37%
6
31.58%
4
21.05%
19
18 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 13 9
81.82%
1
9.09%
1
9.09%
11
19 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 19 7
38.89%
4
22.22%
7
38.89%
18
20 โรงเรียนบ้านโนนสูง 27 7
43.75%
3
18.75%
6
37.50%
16

รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม