สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 23
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 714
 • จำนวนนักเรียน 1,414
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,058
 • จำนวนกรรมการ 254
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,472
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,726
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
  2. โรงเรียนบ้านหนองบัว
  3. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
  4. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
  5. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
  6. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
  7. โรงเรียนบ้านกระเจา
  8. kanjana
  9. ศูนย์จัดการแข่งขัน
  10. โรงเรียนบ้านกระเบา

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 44
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1016
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5959
 • เริ่มนับ 24 มิถุนายน 2562
 • IP:34.204.202.44

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
ของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมตัดสิน และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน โดยคลิกที่ "เมนู พิมพ์เกียรติบัตร" ด้านซ้ายมือของหน้าหลัก

:24 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

ระบบเว็บไซต์การแข่งขันจะเปิดให้ลงทะเบียน
สมัครแข่งขันในรายการที่ไม่มีผู้สมัครหรือ
มีสมัครแค่ทีมเดียว    โดยเปิดระบบในช่วง
วันที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 06.00 น. 
ถึง 23 สิงหาคม 2562. เวลา12.00. น.

แต่ละกิจกรรมจะถือว่า ผู้สมัครอันดับ1-2
เป็นตัวแทนกลุ่ม
ไปแข่งระดับเขตพื้นที่

:24 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

กิจกรรมเครื่องร่อนทุกรายการ ที่มีการแข่งขันได้เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากสำโรงเกียรติเป็น หอประชุมโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา แข่งขันวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปเช่นเดิม

:15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ป.4-6 จากเดิม แข่งวันที่วันที่ 19 สิงหาคม  ภาคบ่าย  เปลี่ยนเวลาการแข่งขัน  ให้มาเริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ของวันที่ 19 สิงหาคม เช่นเดิม

:15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

6 สิงหาคม 2562 ประชุมจัดตั้งคณะกรรรมการจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์

:6 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:1 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

:26 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

ประชุม admin กลุ่มโรงเรียนผู้รับผิดชอบระบบเว็บไซต์การแข่งขันศิลปวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน

:15 กรกฏาคม 2562

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 59 55 3 0 58
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 50 33 9 1 43
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 41 29 6 3 38
4 โรงเรียนบ้านดาน 37 28 7 2 37
5 โรงเรียนบ้านบักดอง 43 27 7 5 39
6 โรงเรียนบ้านตาปรก 36 26 7 3 36
7 โรงเรียนบ้านอาราง 33 19 8 3 30
8 โรงเรียนบ้านกระเบา 25 19 4 1 24
9 โรงเรียนบ้านกระเจา 28 17 5 6 28
10 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 24 17 2 5 24
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 35 15 11 4 30
12 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 24 14 4 4 22
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า 27 13 3 4 20
14 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 19 11 4 1 16
15 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 14 11 2 1 14
16 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 13 11 1 1 13
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 10 6 4 20
18 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 18 10 3 3 16
19 โรงเรียนบ้านโนนสูง 27 9 3 6 18
20 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 19 7 4 7 18
21 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 13 7 1 1 9
22 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 11 5 4 2 11
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9 3 3 1 7
รวม 627 396 107 68 571
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 98 3 0 101
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 33 9 1 43
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 29 6 3 38
4 โรงเรียนบ้านดาน 28 7 2 37
5 โรงเรียนบ้านบักดอง 27 7 5 39
6 โรงเรียนบ้านตาปรก 26 7 3 36
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 22 2 5 29
8 โรงเรียนบ้านอาราง 19 8 3 30
9 โรงเรียนบ้านกระเบา 19 4 1 24
10 โรงเรียนบ้านกระเจา 17 5 6 28
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 15 11 4 30
12 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 14 4 4 22
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า 13 3 4 20
14 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 11 4 1 16
15 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 11 2 1 14
16 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 11 1 1 13
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 6 4 20
18 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 10 3 3 16
19 โรงเรียนบ้านโนนสูง 9 3 6 18
20 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 7 4 7 18
21 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 7 1 1 9
22 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 5 4 2 11
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 3 1 7
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 103 98
97.03%
3
2.97%
0
0.00%
101
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 44 33
76.74%
9
20.93%
1
2.33%
43
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 41 29
76.32%
6
15.79%
3
7.89%
38
4 โรงเรียนบ้านดาน 37 28
75.68%
7
18.92%
2
5.41%
37
5 โรงเรียนบ้านบักดอง 43 27
69.23%
7
17.95%
5
12.82%
39
6 โรงเรียนบ้านตาปรก 36 26
72.22%
7
19.44%
3
8.33%
36
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 29 22
75.86%
2
6.90%
5
17.24%
29
8 โรงเรียนบ้านอาราง 33 19
63.33%
8
26.67%
3
10.00%
30
9 โรงเรียนบ้านกระเบา 25 19
79.17%
4
16.67%
1
4.17%
24
10 โรงเรียนบ้านกระเจา 28 17
60.71%
5
17.86%
6
21.43%
28
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 35 15
50.00%
11
36.67%
4
13.33%
30
12 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 24 14
63.64%
4
18.18%
4
18.18%
22
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า 28 13
65.00%
3
15.00%
4
20.00%
20
14 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 19 11
68.75%
4
25.00%
1
6.25%
16
15 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 14 11
78.57%
2
14.29%
1
7.14%
14
16 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 13 11
84.62%
1
7.69%
1
7.69%
13
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 10
50.00%
6
30.00%
4
20.00%
20
18 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 18 10
62.50%
3
18.75%
3
18.75%
16
19 โรงเรียนบ้านโนนสูง 27 9
50.00%
3
16.67%
6
33.33%
18
20 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 19 7
38.89%
4
22.22%
7
38.89%
18

รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม