#
กิจกรรม
ทีม
0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 6
0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 5
0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 2
0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 3
0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 5 คน / ครู 2 คน 0
0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1
0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 20 คน / ครู 5 คน 0
0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 20 คน / ครู 5 คน 0
0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1
0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 15
0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 14
0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2
0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 10 คน / ครู 3 คน 0
0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม