#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ฐิติพร สุขตะ
1.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง วิจิตรตา ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง วิภาวินี ง้ำตั้ว
3.เด็กหญิง มรกต ทิรอดรัมย์
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม