#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง พัตรพิมล ตำหนิชาติ
1.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65.66
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ญาณาธิป ปานประชาติ
2.เด็กหญิง รัตติกา ใจกล้า
3.เด็กหญิง พิชชานันท์ พงษ์วัน
1.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
2.ว่าที่ร้อยตรี วราภรณ์ กาลพัฒน์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
65.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม