#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
64.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุตะภักดิ์
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม