#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69.33
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ จิบจันทร์
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตย์
1.นางสาว พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง มีนา ปันปิน
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ศุภกานต์ โพพันทราช
1.นาย สุวิทย์ คำนึก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม