หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 11 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
2 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 8 6
75.00%
2
25.00%
0
0.00%
8
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 7 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
4 โรงเรียนบ้านดาน 6 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
5 โรงเรียนบ้านบักดอง 7 3
42.86%
2
28.57%
2
28.57%
7
6 โรงเรียนบ้านกระเจา 6 3
50.00%
1
16.67%
2
33.33%
6
7 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 5 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
8 โรงเรียนบ้านอาราง 5 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 6 2
33.33%
1
16.67%
3
50.00%
6
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 5 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
11 โรงเรียนบ้านกระเบา 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
13 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 5 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
14 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
15 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
16 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 3 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 0
0.00%
3
75.00%
1
25.00%
4
18 โรงเรียนบ้านดอนข่า 4 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
19 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
20 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
100
49
21
25
95

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม