หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
3 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
5 โรงเรียนบ้านดาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
6 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านอาราง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
11
9
0
0
9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม