หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านอาราง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านดาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
รวม
25
22
0
0
22

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม