หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาต่างประเทศ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 7 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านกระเบา 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านดอนข่า 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านดาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านบักดอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
31
23
3
0
26

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทรผอ.ชัยนัตร 0817605102 ผอ.วีรัชยานันท์ 0910147549 ครูลำไพร 0621952307 ครูกาญจนา 0878743878
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม